1. Formele naam kerkelijke gemeente

Protestantse Gemeente te Haarlem
De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

 1. Wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk
 2. Wijkgemeente Haarlem-Oost
 3. Wijkgemeente Haarlem-Centrum

3. RSIN of fiscaal nummer

001005649

4. Contactgegevens

Kerkelijk Bureau
Oude Groenmarkt 23
2011 HL Haarlem
tel 023-5532040
e-mailadres: info@bavo.nl

5. Doelstelling

De Protestantse Gemeente Haarlem is een christelijke geloofsgemeenschap. Met respect voor haar protestants-christelijke wortels, probeert zij in de moderne samenleving het christelijk geloof te verspreiden.

6. Beleidsplan

Er is een op 29 maart 2012 door de Algemene Kerkenraad vastgesteld Beleidsplan 2012-2016. Daarin borduurt zij voort op de visienota ‘Hartslag van het leven’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Die heeft als belangrijkste thema dat geloof en kerk, ook de protestantse, toekomst hebben. Daarop voortbouwend wil ook de Protestantse Gemeente Haarlem bouwen aan een levende kerk die de moed heeft om vanuit het geloof in de samenleving te staan.

Daarbij legt zij de nadruk op:

 • De inhoud, het geloof,
 • De vorm van de kerkdienst, de liturgie
 • De plaats van de kerk in de samenleving, de diaconie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem (link naar website Diaconie) heeft een eigen website.
 • Het contact met medegelovigen en andersdenkenden.

7. Bestuurssamenstelling

Algemene Kerkenraad:
Samengesteld uit:

 • Ouderling wijk Centrum, Oost en Schalkwijk
 • Predikant Centrum, Oost en Schalkwijk
 • Ouderling kerkrentmeester Centrum en Schalkwijk
 • Diaken wijk Centrum, Oost en Schalkwijk

De Algemene Kerkenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

College van Kerkrentmeesters:
Samengesteld uit:

 • Ouderling kerkrentmeester wijk Centrum (3), Oost (1) en Schalkwijk (3)
 • Het College van kerkrentmeesters kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

8. Beloningsbeleid

Volgens de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Nederland. Zie Actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Wijkgemeente Haarlem-Centrum

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen
 • Dagelijks oecumenisch middaggebed (in de zomermaanden)
 • Muziekdiensten op de zondagavonden van de zomer
 • Verlenen van pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
 • Gespreksgroepen waaronder over Job, over Religie en Geweld, over een boek van Carel ter Linden, over Franciscus van Assisi, over Christendom en Islam, enz.
 • Contacten met zustergemeenten in Osnabrück, Norwich en de African Divine Church in Kenia.
 • Jeugdwerk: elke zondag kindernevendiensten, elk voorjaar een kampeerweekend voor de jeugd en hun ouders. Projecten door de jeugd voor anderen, bv. het oliebollen bakken en het schaatsen voor de African Divine Church.
 • Project Kerk en School: regelmatig worden er vanuit onze wijkgemeente schoolklassen in de Bavo ontvangen, waarbij dan informatie over het kerkgebouw en over het Christelijk geloof gegeven wordt.
 • Werk onder ouderen, waaronder het seniorenuitje, dat jaarlijks in mei plaats vindt.

Wijkgemeente Haarlem- Oost

 • Elke zondag is er om 10:00 uur een dienst in de Oosterkerk. Na de dienst is er dan gelegenheid om koffie te drinken in de wijkzaal. Met kerst hebben wij ’s avonds een kerstavond viering in de tuin van de kerk. Deze viering wordt in samenspraak met buurtgenoten georganiseerd. Er is vooraf brood met soep en na afloop warme chocolademelk en glühwein.
  Ook hebben wij een groepje gemeenteleden dat in het “zorgcentrum Reinaldahuis” 1x per maand een kerkdienst organiseert o.l.v. Ds. de Lint. Deze groep gemeenteleden brengt tevens tussendoor regelmatig een bezoek aan de bewoners voor een gesprek.
 • Pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
  Als er pastorale zorg nodig is, wordt deze verleend door de wijkpredikant. Er is ook een groep gemeenteleden, die regelmatig mensen bezoekt die ziek zijn, of die niet meer het huis uit komen.
 • gesprekgroepen
  De “jong gezinnengroep”. Deze komt 1 x per maand bij elkaar.
 • Gemeentemaaltijd: Eén maal per maand is er een gemeentemaaltijd, waar zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden welkom zijn.
 • Het huisvesten van de Voedselbank.

Wijkgemeente Haarlem- Schalkwijk

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen.
 • Verlenen van pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
 • Muziek in de kerk: 4-6 keer per jaar een aansprekend concert door getalenteerde musici.
 • kinderkerk, jeugdkerk plus div. activiteiten voor de jeugd georganiseerd door de jeugdwerker.
 • gespreksgroepen, waaronder een bijbelkring en stiltekring.
 • diverse thema-avonden georganiseerd door de taakgroep inspirerende bronnen.
 • website van Haarlem-Schalkwijk.
 • Het huisvesten van de Voedselbank.

Missionair werk / stadspastoraat onder jongeren en jong volwassenen
De kerk als gemeenschap is geen vanzelfsprekend onderdeel meer van de samenleving. Met name de generatie van 20 – 45 jarigen is sterk ondervertegenwoordigd in de kerk. Missionair predikant Tom de Haan zoekt naar verbindingen tussen de niet kerkelijke generaties en de bestaande kerk. Vaak zijn dit gratis toegankelijke projecten met een uitstraling naar de hele stad, zoveel mogelijk in samenwerking met andere lokale culturele organisaties. De stad Haarlem noemt ds. de Haan inmiddels ‘stadsdominee’.

10. Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017

Baten
Baten vanuit de gebouwde eigendommen€ 710.000
Rentebaten€ 98.000
Bijdragen uit levend geld€ 239.000
Subsidies en andere bijdragen€ 480.000
Onttrekking uit reserveringen voor onderhoud€ 132.000
Totale baten€ 1.659.000
Lasten
Lasten van de gebouwde eigendommen€ 250.000
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten€ 16.000
Kosten voor het pastoraat€ 499.000
Verplichtingen en bijdragen€ 43.000
Salarissen en vergoedingen€ 376.000
Rente- en banklasten€ 28.000
Kosten beheer en administratie€ 49.000
Reservering voor toekomstig onderhoud€ 379.000
Totale lasten€ 1.640.000
Batig saldo€ 19.000

 

11. Overzicht voorgenomen bestedingen

Begroting 2018

Baten
Baten vanuit de gebouwde eigendommen€ 642.000
Rentebaten€ 102.000
Bijdragen uit levend geld€ 242.000
Subsidies en andere bijdragen€ 452.000
Onttrekking uit reserve onderhoud gebouwen€ 10.000
Totale baten€ 1.448.000
Lasten
Lasten van de gebouwde eigendommen€ 244.000
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten€ 52.500
Kosten voor het pastoraat€ 505.000
Verplichtingen en bijdragen€ 43.000
Salarissen en vergoedingen€ 378.000
Rentelasten€ 3.500
Kosten beheer en administratie€ 60.000
Reservering voor toekomstig onderhoud€ 110.000
Totale lasten€ 1.396.000
Saldo€ 52.000