Expositie “Krijger”, 10 april t/m 18 mei

 In Nieuws

Van 10 april t/m 18 mei is de beeldengroep Krijger (ontvanger) van Mathieu Klomp uit Leusden te zien in de Grote of St. Bavokerk. In zijn werk zoekt Klomp spanning tussen de werkelijkheid van het alledaagse, vergankelijke en het fysieke enerzijds, en de subjectieve wereld van dramatiek en symbolische betekenis anderzijds.

Het werk  is theatraal en verhalend. Het wordt vermengd met een bijna misplaatste menselijkheid en lichamelijkheid.  Verstilling, kwetsbaarheid of onbenulligheid spelen een eigen rol.

Het werk roept universele empathie of mededogen op.  Toch heeft het een vervreemdende of zelfs inhumane omlijsting.

Het gesmolten plastic waarmee Klomp  werkt refereert aan marmer, gewaden of kwaststreken, maar is tegelijkertijd een goedkoop alledaags wegwerpproduct. Het werk Krijger is opgebouwd uit verhalende elementen, maar er wordt geen eenduidig verhaal verteld. Wat zijn de relaties tussen deze mensen? En wat leggen de zwarte figuren zo zorgvuldig in de handen van de anderen? Wie geeft, wie ontvangt?  De invulling laat Klomp graag aan de toeschouwer.