Kerkbalans 2018: “Geef voor je kerk”.

 In Nieuws

Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van maandag 22 januari  tot 2 februari. Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de kerk financieel te kunnen laten “draaien”. De kerk is afhankelijk van wat u en ik bijdragen: voor de salarissen, gebouwen, energiekosten, enz. Heeft u aangegeven per  brief te willen worden benaderd, dan krijgt u deze aangereikt door een mede kerklid. Aan u dan het verzoek het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en een week later weer mee te geven, dan wel per post op te sturen.

Als u per mail benaderd wilt worden, dan ontvangt u een mail met een koppeling naar een invulpagina. Na invullen van deze pagina en bevestigen is uw opgave klaar. Nadere details vindt u in de mail. Wij zien uw antwoord graag tegemoet.

De werkgroep kerkbalans 2018 wenst de vele vrijwilligers veel succes bij het verspreiden en ophalen van de brieven. U wordt / bent reeds benaderd door uw coördinator. Heel veel dank voor uw medewerking!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u terecht bij:

Kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Haarlem, Oude Groenmarkt 23, 2011HL Haarlem, 023-5532040; info@bavo.nl
of bij: Gerard Doelman, kerkrentmeester; gerarddoelman@gmail.com; 023-5353312

De werkgroep Kerkbalans 2018, Ton Brons (Oost), Lodewijk Houthoff (Centrum), Gert Hozee (Schalkwijk), Hans Lammertse (kerkrentmeester),
Daan Rasmussens (Schalkwijk), Gerhard Reuvekamp (kerkelijk bureau)