Wie bidt houdt de hoop levend… met prof. dr. Gerrit Immink

 In Nieuws

Waarom doen mensen dat, bidden?
Het lijkt een vreemde handeling: iemand gaat zitten, staan of
knielen, sluit de ogen en richt zich in gedachten of hardop pratend
tot … ja, tot wie? Zo’n handeling moet wel allerlei vragen oproepen.
Het is goed om die vragen te blijven stellen, ook als bidden voor
jezelf de gewoonste zaak van de wereld is.

Absurditeit?

Maar ook wie bidden als absurditeit ervaart of wie het definitief heeft afgezworen, kan er
beter nog eens aandachtig naar kijken. Want wat is het toch, dat
zoveel mensen er kracht en troost uit putten?
Onder de titel “Wie bidt, houdt de hoop levend” gaat prof. F.G.
Immink in op deze vragen. Hij is emeritus-hoogleraar Praktische
Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom, en er is ruimte om met
prof. Immink en met elkaar van gedachten te wisselen.

Dinsdag 30 oktober, 20:00 uur, in de Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein t.o. 32, Haarlem.
Deuren open 19:30, toegang vrij, vrijwillige bijdrage.