Willemijn van Dijk start op 23 september als nieuwe wijkpredikant Haarlem-Centrum

 In Nieuws

Willemijn van Dijk (32) wordt op zondag 23 september om 14:30 uur in de Grote of St. Bavokerk bevestigd als nieuwe predikant van de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum. Zij volgt Bernard Luttikhuis op die in juli 2017 met pensioen ging. Van Dijk was hiervoor wijkpredikant in Leidschendam.  Zij is getrouwd en heeft een dochter. De bevestigingsdienst wordt geleid door ds. Theo Haitjema, predikant in Leidschendam en ds. Tom de Haan, stadspredikant Haarlem. De Oude Bavo Cantorij verleent haar medewerking aan de dienst.

Van Dijk heeft in Utrecht theologie gestudeerd. Tijdens die studie heeft zij de keuze gemaakt voor het predikantschap. Zij zegt daarover: ‘Zelf heb ik bij het predikantschap altijd een duidelijk beeld gehad omdat mijn vader predikant was. Bij hem heb ik gezien wat het inhoudt om dominee te zijn. Maar ondanks dat ik erg trots op mijn vader was als hij op de preekstoel stond, en ondanks dat ik bij hem heb gezien dat dit werk is dat je met hart en ziel kunt doen, heb ik nooit gedacht: dit wil ik ook. Misschien kwam dat ook wel omdat er in mijn jeugd geen vrouwelijke predikanten waren waarmee ik me kon identificeren. Na mijn middelbare school wist ik dat ik iets wilde doen met mensen, met kunst en cultuur en met verhalen. Die drie gebieden hebben mijn hart. De studie theologie sloot daar goed op aan. Uiteindelijk heeft mijn lidmaatschap van de studentenvereniging ervoor gezorgd dat ik op een gegeven moment wist: ik wil dominee worden. Bij die studentenvereniging zag ik meerdere vrouwen de keuze maken voor het predikantschap, zo kreeg ik mijn eigen vrouwelijke rolmodellen.
Na mijn vicariaat in ‘De Eshof’ in Hoevelaken ben ik afgestudeerd. Na een jaar interim werk te hebben gedaan in de kerk in Barneveld, kwam Leidschendam in beeld. Daar heb ik mijn eerste stappen ‘in het ambt’ gezet. Begin 2013 deed ik intrede. Enthousiast begon ik aan dit werk. Langzamerhand ben ik gaan ontdekken wat het voor mij betekent om predikant te zijn. Het is werk waarbij je én heel verdiepend bezig bent én waar je met mensen mag werken en meeleven. Een heerlijke combinatie vind ik dat.  In mijn werk ben ik veel bezig met de vragen als: waar is God te vinden? Wat heeft de christelijke traditie waarin ik sta te bieden? Hoe geloofden mensen de eeuwen door en hoe zit dat met ons, en met mij? Op welke manieren kun je de Bijbelverhalen lezen? En wat betekent het om te geloven? Wat is de meerwaarde van een christelijke gemeente in een wereld waarin er zoveel te kiezen is? Wat een geluk dat ik me in mijn werk met dit soort vragen mag bezig houden!

Over haar nieuwe werk in Haarlem-Centrum zegt zij:

Ik kijk er naar uit

‘Het lijkt me heel mooi om in een centrumgemeente van een stad predikant te zijn. Wat ik heb gezien van deze gemeente is dat ze heel open is, met nadrukkelijk een blik op de wereld buiten de kerk – onder meer door ruimte te bieden aan kunst en cultuur. De kerkdeuren staan open, zogezegd. Dat is ook wat ik als predikant wil uitdragen.’