Begroting 2020

 In Nieuws

De Algemene Kerkenraad heeft op 28 november jl. de begrotingen van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. De begroting van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier. De begroting van de Diaconie vindt u hier. De begrotingen zijn ook te vinden op de leestafels van de kerkgebouwen, op het kerkelijk bureau en op het bureau van de Diaconie. Vanaf 29 november tot en met 9 december a.s. ligt de begroting voor de leden van de gemeente ter inzage. Eventuele opmerkingen over de begrotingen kunnen gemeenteleden uiterlijk op 10 december kenbaar maken aan de scriba van de AK (Pieter Dijkstra) pdijkstra11@gmail.com Na kennisneming van de opmerkingen zal de AK een definitief besluit nemen over de begrotingen.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter