Begroting 2022

 In Nieuws

In de vergadering van de algemene kerkenraad van 25 november jl. zijn de begrotingen van de Protestantse Gemeente Haarlem besproken en in concept vastgesteld. In de periode van 28 november t/m 7 december liggen beide begrotingen (diaconie en kerkrentmeesters) ter inzage voor de leden. De begrotingen zijn te vinden in de kerkgebouwen en via onderstaande link. Heeft u vragen, bezwaren en/of opmerkingen over de begroting dan kunt u deze sturen naar Clazien Verheul, scriba van de AK. Zij is te bereiken via mail

Begroting kerkrentmeesters

Begroting diaconie

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter