Broodbank actie 2019 – op de adventszaterdagen in de Bavo

 In Nieuws

ds09Op de eerste drie zaterdagen in de adventperiode vindt in de Grote of St.-Bavokerk de jaarlijkse ‘broodbankactie’ plaats.  Vanuit de middeleeuwse broodbank verkoopt de diaconie broden ten bate van een instantie die één van de Werken van Barmhartigheid in praktijk brengt. De bakkers van Van Vessem bakken in hun vrije tijd 1.200 heerlijke broden voor deze actie.

De broden worden, zolang de voorraad strekt, verkocht vanaf 13:00 uur, op  de zaterdagmiddagen 30 nov, 7 en 14 dec. De prijs is 5 euro per brood. De Bavo is op de Adventszaterdagmiddagen gratis toegankelijk.

De broodbankactie staat ieder jaar in het teken van één van de zeven Werken van Barmhartigheid. Dit jaar is het thema: Zorg voor de mens en de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Het houdt in dat wij de zorg voor het leven op deze aarde dragen. Dat zullen wij ook vooral samen moeten doen. Dat betekent “alle mensen verzamelen”: voor de intermenselijke kant, voor begrip voor de natuur zoals de dieren, planten, insecten en voor het klimaat. Duurzaamheid waar aandacht voor groeit!

Dit thema is een nieuw 8e Werk van Barmhartigheid. Dit is in 2015 ingesteld door Paus Franciscus. Franciscus riep op tot samenwerking tegen de achteruitgang van het milieu en de verandering van het klimaat en deed daarbij een felle aanval op het consumentisme en financiële hebzucht. “God gaf ons een prachtige tuin” aldus Franciscus “maar die hebben wij veranderd in een troosteloze woestenij van afval en vuil”. Hij kan het mooi zeggen en hij heeft groot gelijk. Het citaat komt uit een document, dat uitgebracht is op de mondiale Dag van het Gebed voor de zorg voor de Schepping.  “Economie en politiek, cultuur en maatschappij moeten niet gedomineerd worden door alleen maar op de korte termijn te denken en door onmiddellijke financiële of electorale overwegingen.” Alle mensen op aarde moeten een groene agenda gaan omhelzen, hoe klein de mogelijkheden ook zijn.

Zorg voor de mens en de aarde, ons gemeenschappelijk huis

De goede doelen

De opbrengst van de broodbankactie is voor Thijsse’s Hof in Bloemendaal en het opleidingsrestaurant Smaak.

Al meer dan 30 jaar ontvangt Thijsse’s Hof schoolkinderen uit groep 6 van de basisscholen uit de regio. Het is begonnen met de scholen uit Bloemendaal, maar al heel snel kwamen er ook scholen bij uit Haarlem, Aerdenhout, Santpoort, IJmuiden, Driehuis en Velserbroek. Inmiddels ontvangt de Hof 4 maal per jaar  zo’n 26 scholen.

Het duurzaam opleidingsrestaurant ‘Smaak’ in de Waarderpolder is een opleidingsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, opgezet door de Stichting Lotus College. Deze Stichting gaat ervan uit dat iedereen talenten heeft. Ook mensen met een beperking, alleen hebben zij meer begeleiding nodig om hun talent tot bloei te laten komen. De Stichting heeft ten doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Kennemerland op te leiden voor een erkend vakdiploma en hen te begeleiden bij het vinden van een baan. Het belang van het leren van een vak en het behalen van een erkend diploma vergroot de zelfredzaamheid en daarmee de kans op een volwaardige (werk)plek in de maatschappij. Een echte baan. Een baan die past. Dat kan zijn in een restaurant, kantine of een lunchroom, maar ook bij een slager of bakker

Duurzame belevingsmarkt, op 30 nov en 7 dec.

Dit jaar is de “kooromgang” van de Bavo op 30 nov en 7 dec het podium voor initiatieven om te zorgen dat het publiek kan beleven en  voelen wat men kan doen  aan de “zorg voor de mens en de schepping, ons gezamenlijk huis”. Voorbeelden zijn duurzame kleding , duurzame groententeelt, het verminderen van plastic gebruik, hergebruik van  Haarlems Hout of kaarsvet, het opleidingsrestaurant Smaak en Thijsse’s Hof.

De actie is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum, de Lutherse Kerk en Stem in de Stad.

Hartelijk welkom!