Flentrop-orgel feestelijk in gebruik genomen

 In Nieuws

Het is gelukt! Het nieuwe Flentrop-orgel staat in het koor van de Grote of St.-Bavo kerk in Haarlem. Een lang gekoesterde wens van de Protestantse Gemeente Haarlem -en in het bijzonder van onze cantor-organist Anton Pauw- is in vervulling gegaan.

Met een gevarieerd muzikaal programma en enkele sprekers is zondag 10 oktober het orgel op feestelijke wijze in gebruik genomen. Anton Pauw begeleidde op het orgel diverse musici.

Teun de Vries, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, nam de aanwezigen mee in het proces van aanschaf. Eind december 2020 kwam het definitieve besluit en kon er worden gewerkt aan de realisatie

om het Flentrop-orgel vanuit de Nederlands Gereformeerde kerk in Wieringerwerf over te brengen naar de Grote of St.-Bavo kerk. We kijken uit naar de vele mogelijkheden die het orgel biedt in vieringen en concenten.

De aanschaf van het Flentrop-orgel is mede mogelijk gemaakt door een gift aan de Protestantse Gemeente Haarlem ten behoeve van muziek in de kerk en bijdragen van de Vereniging van de Vrienden van de Grote of St.-Bavo kerk en het Prins Bernhart Cultuurfonds.

Foto’s: Judith Stam

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter