Impressie gedachteniszondag 3 november

 In Nieuws

Zondag 3 november hebben we in de ochtenddienst in de Nieuwe Kerk onze overleden geliefden herdacht.  Daarbij hebben we kaarsen aangestoken voor mensen uit onze kring die dit jaar zijn overleden, en hebben hen bij name genoemd: om uit te drukken dat ieder persoon telt. Dominee Willemijn van Dijk sprak een overdenking uit, waarbij enkele mooie gedichten werden voorgedragen. Zij sprak over de hoop die we hebben, ondanks onze twijfels, dat de dood niet het einde is. De Oude Bavo Cantorij zong het prachtige deel 1 uit het Deutsches Requiem, van Johannes Brahms: “Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden”.

Een sfeervolle dienst, van samenzijn, herdenken, stilstaan bij wat waardevol is en denken aan wie zo waardevol voor ons waren.