Haarlemse burgemeester spreekt over ‘veerkracht in onrustige tijden’

 In Nieuws

Op woensdag 11 mei om 20.00 uur vindt de Jurjen Beumer Lezing ‘Veerkracht in onrustige tijden’ plaats in de Groenmarktkerk. Burgemeester van Haarlem Jos Wienen verzorgt de lezing en de Haarlemse zangeres Mylou Frencken zorgt voor de muzikale omlijsting.

Jurjen Beumer (1947 – 2013) was pastor-directeur én oprichter van Stem in de Stad, de Haarlemse stichting die zich inzet voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en omkijkt naar kwetsbare mensen die in nood zijn. Jurjen was zeer maatschappelijk betrokken bij de mensen aan de rafelranden van de stad. De vaak schrijnende verhalen die hij hoorde, waren de basis voor zijn preken en voor de vele boeken die hij schreef. Het ging altijd over engagement, over ‘solidariteit die bodem vindt in de intimiteit met God’, zoals hij het omschreef. Jurjen wilde Stem in de Stad, met als basis het christelijk oecumenische denken, een plek maken waar alle gelovigen maar ook niet gelovigen zich thuis voelen. Waar met oog voor elkaar, onderling respect, gelijkwaardigheid en geborgenheid gewerkt wordt aan een goed leven voor ieder mens. Jurjen Beumer was tevens predikant van de PGH.

Burgemeester Jos Wienen licht in deze lezing het thema veerkracht toe vanuit zijn persoonlijke ervaring als (bedreigde) burgemeester, maar bekijkt het ook vanuit een breder perspectief; over hoe hij veerkracht vindt in zijn leven en in de Haarlemse samenleving. Burgemeester Wienen: “Jurjen Beumer was een bijzondere denker en doener in Haarlem. Zijn werken en geloven betekende iets voor mensen en zette ook aan het denken. Ik wil graag stilstaan bij maatschappelijke opgaven voor deze tijd zoals ik die als burgemeester beleef. Of het nu gaat om leven met (be)dreigingen, hulp voor mensen in de knel, vluchtelingen of mensen met psychische problemen, de worsteling van de samenleving met bedreigingen als corona of klimaatverandering, problemen zijn er genoeg. Wat kan daarbij inspireren, waar halen we veerkracht vandaan?”

Informatie
Datum: woensdag 11 mei 2022
Tijd: 19.30 uur inloop. 20.00 – 21.30 uur Lezing
Locatie: Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14, 2011 TW Haarlem
De lezing is een initiatief van Stem in de Stad, Stadsklooster Haarlem en de Antonius Gemeenschap omdat zij van mening zijn dat het gedachtegoed van Jurjen Beumer bewaard moet blijven. Na afloop bent u uitgenodigd voor een drankje bij Stem in de Stad (Nieuwe Groenmarkt 22 te Haarlem).

Stem in de Stad is opgericht door de bevlogen dominee Jurjen Beumer, hij creëerde een bruisende en veilige ontmoetingsplek voor kwetsbare Haarlemmers die het moeilijk hebben en die niet altijd gehoord of gezien worden. Stem in de Stad is al 25 jaar een gastvrije ontmoetingsplek in het hart van de stad die het christelijk oecumenische denken als bron hanteert.

Stem in de Stad voert wekelijks met 12 medewerkers en 200 vrijwilligers een groot aantal projecten uit, variërend van schuldhulpverlening, begeleiding van mensen in psychische nood en hulp voor verslaafden en asielzoekers op hun tocht naar hun nieuwe bestaan. Jaarlijks vinden meer dan 1.000 Haarlemmers de weg naar Stem in de Stad. Zie ook www.stemindestad.nl

Stadsklooster Haarlem
Stadsklooster Haarlem is een uniek concept dat door de stad heen beweegt. Organisaties die zijn aangesloten bij Stadsklooster Haarlem hebben gezamenlijk één doel: mensen inspireren door activiteiten te organiseren die je raken op het gebied van stilte, aandacht en schoonheid. www.stadskloosterhaarlem.nl

De Antonius Gemeenschap
De Antonius Gemeenschap is een actieve vrijwilligersorganisatie die op verschillende manieren zorgdraagt voor kwetsbare mensen in Haarlem en werkt aan de droom van Vrede. Overtuigd van duurzaamheid, saamhorigheid en eensgezindheid in de stad, zoekt de Antonius Gemeenschap altijd naar samenwerking met de gemeente, andere organisaties en particulieren. www.antonius-gemeenschap.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter