Inzage begroting PG Haarlem 2024 

 In Nieuws

Donderdag 16 november 2023 zijn de begrotingen van de Protestantse Gemeente Haarlem en die van de Diaconie voor 2024 goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Deze begrotingen kun je de komende twee weken inzien.

Heb je een vraag of reactie over deze begroting? Stuur deze dan uiterlijk zondag 3 december naar de scriba van de AK (scriba.ak@pghaarlem.nl).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter