Oecumenische gesprekskring najaar 2018

 In Nieuws

In het najaar 2018 gaat een oecumenische gesprekskring van start van drie bijeenkomsten.

Doel van deze gesprekskring is om meer draagvlak te creëren voor de oecumene.

De oecumene heeft twee poten: samen vieren (liturgie) en samen doen (diaconie). In deze drie bijeenkomsten besteden we aan beide poten aandacht. Enerzijds gaan we in op de inhoud van de oecumenische viering in januari 2019, de liturgie. Anderzijds is er ruimte voor diaconie, namelijk het gemeenschappelijke project van de Raad van Kerken en de Gidskerken ‘Gasten in de stad’. Dit project is begonnen voor vluchtelingen, maar is nu voor nieuwe Haarlemmers: mensen met een verblijfsvergunning.

Deze gesprekskring is een initiatief van de Oud Katholieke kerk, de Lutheranen, de Doopsgezinden, de Gidskerken, Stem in de Stad en de Remonstranten en is open voor alle leden, vrienden, belangstellenden van de kerken in Haarlem. U bent van harte welkom.

Data, tijd, plaats en inleider:
Woensdag 12 sept,  20-21.45 uur: Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 76, Haarlem, pastoor Robert Frede. Robert houdt deze avond een inleiding over 70 jaar wereldraad en 50 jaar Nederlandse raad van kerken. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

Woensdag 10 okt, 20-21.45 uur, Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem, ds Sabine du Croo de Jongh.  Sabine houdt een inleiding op het thema van de oecumenische viering op 20 januari 2019  ‘Justice you shall pursue’ Deuteronomium 16: 18-20. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

Woensdag 14 nov, 20-21.45 uur, Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, ds Sietse van Kammen. Sietse gaat in op inhoud en vragen die in de vorige twee keren onvoldoende aan bod zijn gekomen. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van het project ‘Gasten in de stad’.

Opgave: bureau Remonstranten, t.a.v. Mariet Sonneveld,

Per email: bureau.remhaarlem@gmail.com of per post Oranjekade 1, 2011VC Haarlem.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.