Oecumenische Vastenmaaltijden 2019

 In Nieuws

Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd / Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumenische viering met een inspirerende overdenking vanuit verschillende kerken, liederen en gebed.  Wij sluiten af met  een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd met brood, fruit en thee. U mag voor een keer aanschuiven, maar u mag ook vaker komen. Breng wat fruit mee om te delen. Het geld dat u uitspaart door sober te eten kunt u in de collecte doen. De collecte van de vastenmaaltijden is bestemd voor Stichting Haarlem Mozaïk, die zich inzet voor nieuwe Haarlemmers.

Als wij naar het kruis van Jezus kijken, zien wij angst en pijn. Het verbergt deze angst niet, maar brengt haar naar boven. De mens Jezus aan het kruis wordt tot een spiegel voor de tranen van de mensen van deze wereld.

Als wij naar het kruis van Jezus Christus kijken, zien wij een mens die niet voor het lijden is gevlucht. Hij heeft daarin het lijden juist overwonnen. De zoon van God wordt tot een voorbeeld van verbondenheid en solidariteit.

In de zes weken voor Pasen kijken wij naar het kruis. In de oecumenische Vastenmaaltijden staan dit jaar de zeven woorden centraal, die Jezus aan het kruis gesproken heeft. In deze korte bijbelse teksten licht de betekenis op, die het kruis voor het geloof van vele mensen heeft. Jezus spreekt in deze woorden tot ons en met ons.

De oecumenische Vastenmaaltijden zijn een initiatief van een groep christenen uit verschillende kerken in de binnenstad van Haarlem.  Dit project wordt ondersteund door de Raad van Kerken Haarlem en Geloven in de stad.

Data:                     donderdag  7, 14, 21 en 28 maart, 4 en 11 april 2019

Tijd:                       18:00 uur (tot omstreeks 19:15 uur)

Plaats:                   Kerk van  de Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

Informatie:           ds. Stefan Bernhard, telefoon: 06 30 38 38 82,  E-mail