Restaurant  Smaak en Thijsse’s Hof krijgen opbrengst Broodbankactie

 In Nieuws

Op donderdag 6 februari werd in de Grote of St.-Bavokerk de opbrengst bekend gemaakt van de broodbankactie 2019 die als thema had  ‘ Zorg voor de mens en de aarde’. Dit thema is door paus Franciscus  toegevoegd aan de 7 werken van Barmhartigheid. Op de zaterdagen in december zijn vele broodjes verkocht in de oude Broodbank in de Bavokerk. De bakkers van Van Vessem bakken ieder jaar in hun vrije tijd de speciale diaconiebroodjes. Ook dankzij sponsorbijdragen van kerken in Haarlem, het stimuleringsfonds Rabobank , St. Jacobs Godshuis en de Soroptimist club kon aan twee goede doelen een cheque van 4000 euro worden overhandigd: het opleidingsrestaurant  Smaak en het Thijsse’s Hof  in Bloemendaal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter