Restauratie Christian Müllerorgel van start

 In Nieuws

Vanaf 2 september starten de restauratie werkzaamheden aan het historische Christian Müllerorgel. Het orgel in de Grote Kerk stamt uit 1738 en is eigendom van de gemeente Haarlem.

De orgelkast en de orgelpijpen van het indrukwekkende instrument zijn ernstig vervuild en aangetast door vleermuisuitwerpselen en door de bonte knaagkever. De orgelpijpen zijn aangetast door vleermuisurine. Het urinezuur vreet zich door de laag van tinfolie heen en dreigt op den duur de structuur van de originele pijpen aan te tasten met nog grotere schade tot gevolg. Daarnaast veroorzaakt de bonte knaagkever schade aan het beeldhouwwerk.

De herstelwerkzaamheden beginnen op 2 september. Het in orgelbouw en restauratie gespecialiseerde bedrijf Flentrop laat allereerst een steiger plaatsen voor het orgel zodat de pijpen goed bereikbaar zijn. Een aantal pijpen wordt afgevoerd naar de werkplaats van Flentrop en komt na herstel terug.

Vleermuizen beschermd

Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd om toekomstige schade door de bonte knaagkever en vleermuizen te voorkomen. Samen met een ecologisch onderzoeksbureau is naar een oplossing gezocht om te voorkomen dat de vleermuizen zich in de kerk ophouden. Voor deze beschermde diersoort zijn speciale overwinteringskasten geplaatst op andere plekken in de kerk met een directe verbinding naar buiten.

Orgel blijft ‘open’

De werkzaamheden duren ongeveer zes tot acht maanden. Tijdens het werk blijft het orgel bespeelbaar. Na de restauratie is de verwachting dat de orgelpijpen minimaal 40 jaar mee kunnen.

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter