Symbolische bloemschikkingen in de 40 dagentijd

 In Nieuws

Elke zondag tijdens de 40 dagentijd voor Pasen staat er in de Nieuwe Kerk een symbolische bloemschikking.

Op zondag 1 maart was de lezing in de dienst uit het evangelie van Mattheus, 4:1-11, over verzoekingen van de duivel in de woestijn. Dit is gesymboliseerd in dit bloemstuk: de duivel, in de vorm van een slang, is verbeeld in een kronkeltak te midden van stenen en broden. Er bovenuit zien we een witte bloem, als teken dat Jezus de verleidingen van de duivel weerstaat.

 

 

 

 

 

Op 8 maart was de lezing uit het bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 13. Daarin gaat het over het Beest, een monster dat een verwijzing was naar de toenmalige machthebbers. De horens van het Beest zijn verbeeld in een ring van 10 hoornschelpen, bekroond met vruchten van kroonkruid. Zeven bloemen te midden van stekels en takken verwijzen naar de 7 koppen. In vers 10 gaat het over trouw en standvastigheid, verbeeld in klimop: de hechtranken van klimop zijn het teken van trouw. Op de grond zien we gebogen takken die verwijzen naar mensen die het Beest aanbidden.

 

 

 

 

 

 

Op 22 maart was er een gezamenlijke dienst van de drie wijken van de Protestantse Gemeente in Haarlem, in de Ontmoetingskerk. Vanwege het Coronavirus waren er geen mensen in de zaal, alleen de voorgangers. De dienst is uitgezonden op kerkomroep.

In de symbolische bloemschikking is de schriftlezing uit Johannes 6 over de spijziging van de vijfduizend verbeeld in 1 van de 12 korven, gevuld met brokjes brood en roze bloemen. Roze is de liturgische kleur van deze zondag, een feestkleur van klein-pasen in de donkere 40-dagentijd. Daarnaast zien we 5 broden 2 symbolische vissen. Het geheel te midden van gras en 5 + 2 bloemen.