Vastenactie  voor Malawi

 In Nieuws

De 40-dagentijd voor Pasen begon dit jaar op 17 februari.  Het is een tijd van bezinning, inkeer en bewust leven.

Voor sommigen is een vorm van vasten een methode om hieraan gestalte te geven.  Dat kan op verschillende manieren. Een dagje minder vlees, minder ingaan op allerlei aanbiedingen, de voorraadkast met levensmiddelen eerst leegmaken, of het alcoholgebruik door de week verminderen. Al je de dagen telt, zijn het  46 dagen voor Pasen, want de zondagen tellen niet mee; dat blijven feestdagen, om het vol te houden.

Consuminderen in de 40-dagentijd

De wijkdiaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum ondersteunt een project in Malawi voor de bouw van een kindcentrum. Ga je ook door te consuminderen een bedrag sparen voor dit project  in Malawi? Je kunt het bedrag overmaken op de bankrekening

NL31 INGB 0000475344  t.n.v. ZWO-commissie Prot. Gem. Haarlem-Centrum  onder vermelding van  “Vastenactie Malawi 2021”.

Je kunt ook een bouwplaat downloaden voor een spaardoosje

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter