Verruimingen in de kerk

 In Nieuws

Aantal bezoekers in de vieringen

De kerkenraad heeft op woensdag 9 juni besloten dat we vanaf aanstaande zondag voor alle vieringen in de Bavo een maximum aantal bezoekers hanteren van 200. Gelet op de grootte van ons kerkgebouw blijven we daarmee ruim binnen het toegestane maximum aantal van 15% van de totale capaciteit. Dit besluit opent de weg om voor een belangrijk deel oude gebruiken en tradities weer in ere te herstellen.

Jeugdwerk

Zo zal het jeugdwerk weer volledig van start kunnen gaan met wekelijks ‘Kom in de kring’ en kindernevendienst en elke twee weken OJ. De kindernevendienstkinderen en de tieners van de OJ kunnen weer het begin van de kerkdienst meevieren en van daaruit met de leiding naar de eigen ruimten gaan.

We vragen u de kinderen van de kindernevendienst het liefst vóór het weekend aan te melden, zodat de leiding rekening kan houden met het aantal kinderen bij de voorbereiding van de kindernevendienst.

Avondmaal

Ook kijken we er als kerkenraad naar uit om op zondag 27 juni weer met elkaar avondmaal te vieren. Om de loopbewegingen te beperken zullen we aan het einde van de viering bij het naar buiten gaan brood en wijn aangereikt krijgen. Deze vorm van avondmaal vieren hebben we een keer eerder gebruikt en is toen goed bevallen.

Zingen

Vanaf aanstaande zondag zullen we ook voor het eerst weer voorzichtig met elkaar zingen. Vooralsnog zingen we een of twee coupletten van het slotlied met elkaar. Het advies van de landelijke Protestantse Kerk is om het zingen te beperken tot spreekniveau. Dat advies zullen we volgen. Hoe dat zal zijn zullen we de komende tijd met elkaar gaan ervaren.

Autorijdienst

Op dit moment wordt nog onderzocht of de mensen die de autorijdienst verzorgen zich voldoende veilig voelen om de autorijdienst weer op te kunnen starten. We verwachten daarover in het kerkblad van juli meer te kunnen berichten.

Koffiedrinken

Helaas is het nog niet mogelijk om na de dienst met elkaar koffie te drinken. We hopen dat we deze stap zo snel mogelijk kunnen gaan zetten. We beseffen heel goed dat het koffiedrinken bij uitstek iets is dat we de afgelopen tijd zo gemist hebben.

Het digitaal koffiedrinken na de dienst wordt nog voortgezet. Nu er zoveel meer mensen in de vieringen in de Bavo kunnen worden toegelaten, zullen we moeten ervaren of er nog mensen zijn die aan het digitaal koffiedrinken deelnemen.

Aanmelden

Voor de kerkdiensten geldt voorlopig nog steeds een aanmeldbeleid. Aanmelden voor de kerkdiensten gaat via de website.

We willen u ten overvloede vragen om bij klachten thuis te blijven; dit geldt zowel voor kinderen en tieners als voor gevaccineerde mensen.

De kerkenraad vindt het heel fijn dat we deze stappen kunnen gaan zetten. We kijken er naar uit om velen van u weer in de vieringen te ontmoeten!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Typ uw zoekwoord en druk op Enter