Wie was Jezus? Rinze Marten Witteveen over de historische Jezus – 29 okt

 In Nieuws

De bijbel is geen geschiedenisboek, maar een boek van verkondiging. Dat onderscheid is in de kerk heel lang niet gemaakt: geschiedenis en verkondiging vielen samen. Dat werd pas anders in de 18e eeuw, met de Verlichting, toen ‘de mens zijn door hem zelf veroorzaakte onmondigheid aflegde’, zoals Kant het verwoordde.

De nieuw verworven mondigheid hield geen halt voor de Bijbel. Men stelde vragen over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en vooral van de Evangeliën. Geven de Evangeliën een betrouwbaar beeld van Jezus zoals hij werkelijk is geweest? Of is ‘de echte Jezus’ ondergegaan in de verhalen die de evangelisten over zijn leven vertellen?

verhalen

Ook de verhalen over de wonderen van Jezus werden in het licht van de voortschrijdende natuurwetenschappelijke kennis als een probleem gezien. En als je ervan uitgaat dat de vier evangelisten hun eigen visie op Jezus geven, is het dan mogelijk om achter de evangeliën de mens te vinden met wie het christendom begon?

Dit soort vragen, die  nu niet meer weg te denken zijn uit de nieuwtestamentische wetenschap, zal ds. Rinze Marten Witteveen bespreken op 29 oktober.

Datum: dinsdag 29 oktober 2019, 20.00 uur
Plaats: Consistorie van de Grote Kerk
Toegang: vrijwillige bijdrage