In de Grote of Sint Bavo Kerk en de Nieuwe Kerk zijn er regelmatig cursussen. Deze worden standaard aangekondigd op de website, zowel in de agenda als op deze pagina.

Daarnaast zijn er kringen, die bij elkaar komen om wel en wee te delen, over het geloof te praten en samen Bijbelstudie te doen. Een greep uit het aanbod:

 • Starterskring
  Deze groep is ideaal voor mensen die weinig bekend zijn met het christelijk geloof of nieuw zijn in de gemeente. Onder leiding van de wijkpredikant worden diverse thema’s besproken, aangepast aan de vragen van de deelnemers.
 • Belijdeniskring
  Als jouw interesse in het christelijk geloof blijft groeien, is de belijdeniskring een goede vervolgstap. Ook deze kring is onder leiding van de wijkpredikant en aangepast aan jouw vragen en interesses. Wanneer je eraan toe bent, kan deelname aan deze kring uitmonden in het doen van belijdenis.
 • Het Leerhuis
  Deze groep heeft leden uit veel verschillende kerken in Haarlem. Onder leiding van een predikant worden er maandelijks Bijbelteksten bestudeerd en besproken. De grote variatie in de groep zorgt voor nieuwe en leerzame invalshoeken.
 • Kring ‘Christendom en Jodendom’
  Deze groep richt zich op het bestuderen van de joodse wortels van het christendom. Dit doen ze door joodse schrijvers te bespreken of artikelen uit tijdschriften als ‘Tenachon’ en ‘Kerk en Israël’ te lezen. Natuurlijk is daarbij ook oog voor thema’s die vandaag de dag spelen.
 • Gemeentekring
  Gemeentekringen hebben als doel om langere tijd met elkaar op te trekken. In groepen van zo’n 10 personen komen ze bij elkaar thuis. Daar bespreken ze thema’s op het snijvlak van geloof en leven.

Wie interesse heeft voor een cursus of een kring kan zich aanmelden bij de wijkpredikant Willemijn van Dijk-Heij e-mail

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter