De Oecumenische Werkgroep ‘De Grote Kerk door de week’ stelt zich ten doel de Grote Kerk ook door de week een gastvrije plek te laten zijn.

De kerk is niet alleen een schitterend monument, maar vooral een ontmoetingsplaats waar bezoekers welkom geheten worden, waar zij kunnen rondkijken, een gesprek kunnen aanknopen ofwel stil willen zijn, luisteren, bidden en desgewenst een kaarsje aansteken.

Regelmatig organiseren wij exposities in de Kooromgang.

Tot slot kunnen onze gasten in de Brouwerskapel een kopje koffie of thee gebruiken.

Wij zoeken nog nieuwe mensen die een aantal keren per jaar gastvrouw of gastheer willen zijn of vrijwilliger in de koffiehoek.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter