Creche

a03crecheIedere zondagmorgen bestaat er de mogelijkheid voor ouders om hun jonge kinderen (0-4 jaar) gedurende de kerkdienst onder te brengen in de crèche.

Tijdens de zomermaanden is die in de Telkamer van de Grote Kerk; in de wintermaanden in het wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 28 (tegenover de kerk).

Het crècheteam bestaat uit circa 10 gemeenteleden die bij toerbeurt op de aanwezige kinderen passen, ze verzorgen, spelletjes met ze spelen en ze van limonade en eventueel een koekje voorzien.

Uw kind is van harte welkom.
Nieuwe chrècheleiders en -leidsters zijn dat ook!

 

Kindernevendienst

In hun eigen dienst maken de kinderen kennis met geloven. De kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 gaan in twee groepen voor de preek naar de eigen dienst en komen kort voor het eind van de dienst terug.

In hun eigen dienst vertellen we de kinderen de verhalen uit de bijbel, leren ze af en toe een nieuw lied en doen iets creatiefs. Wij maken daarbij gebruik van materiaal dat hiervoor beschikbaar is, zoals het blad Bonnefooi en het blad Kind op Zondag.

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd werken we vaak met langer lopende projecten. En van de kerstviering maken we samen altijd iets bijzonders (zie foto’s).

Informatie: Barbara van de Pol.

jeugd_knd2 jeugd_knd3

jeugd_knd1 jeugd_knd4

jeugd03katechese

Kids & Kerk voor kinderen in groep 7 en 8

Als je 11 of 12 jaar oud bent, wil je wel eens iets meer dan alleen de verhalen horen. Dan wil je ook weten waar die verhalen vandaan komen, wie ze geschreven heeft, hoe de bijbel eigenlijk ontstaan is, enzovoort.

Daarvoor is er de Kids & Kerk: een korte maar krachtige route door de bijbel en de geschiedenis van de kerk in drie blokken van vier uur.

Tijd en plaats: vier woensdagen in november, maart en opnieuw november 19.00u-19.45u in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 28.

Kinderen die meegedaan hebben zeggen tegen hun ouders: dat was leuk! We organiseren deze basiscatechese in samenwerking met de Lutherse gemeente.

Informatie: Marloes Komin, 023-5264703

Jongeren 12-16 jaar

Voor jongeren van 12-16 jaar is er de OJ-groep. Die staat onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers, die samen zorgen voor een gevarieeerd programma voor de jongeren.

De OJ-groep komt eenmaal in de twee weken bij elkaar op zondagmorgen.

Enerzijds zijn die bijeenkomsten een voortzetting van de kindernevendienst. Ze beginnen ook met een gezamenlijke start in de kerk, net als de kindernevendienst.

Maar anderzijds is er ook veel nieuw en anders voor de jongeren: meer discussie en meer ruimte voor eigen inbreng van hun kant. Regelmatig worden er ook gezamenlijk andere activiteiten ondernomen: een spellenavond, een filmavond, schaatsen, vliegeren op het strand, enzovoort.

Dit jongerenwerk wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente en de Lutherse gemeente samen en staat open voor alle jongeren die mee willen doen (vandaar ook de naam OJ: Open Jongerenwerk.)

a02schaatsen jeugd05sirkelslag2

jeugd04sirkelslag1

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter