De protestantse diaconie in Haarlem helpt mensen die door armoede, ziekte, ouderdom, handicap of afkomst niet tot hun recht of tekort komen. Zij probeert oog en oor te hebben voor mensen in nood en daar te ‘helpen waar geen helper’ is. Of de hulpvragen kerkelijk is of niet, dat maakt niet uit. Daar zal de diaconie niet naar vragen.

In het centrum van Haarlem is de wijkdiaconie Haarlem-Centrum aktief. Samen met de diaconieën van de wijkgemeenten Haarlem-Oost en Schalkwijk vormt zij de Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem.  Op deze pagina vindt u informatie over de wijkdiaconie Haarlem-Centrum. Informatie Haarlem-breed vindt u op Diaconiehaarlem.nl. Daar kunt u ook informatie vinden over de ANBI status en de jaarrekening.

 

Beleidsvisie 2016-2020

In mei 2016 schreef de wijkdiaconie haar beleidsvisie. Waar wil de wijkdiaconie zich voor inzetten? Hoe doet zij dat? Met wie werkt zij daarvoor samen? Dat staat allemaal te lezen in deze

Beleidsvisie 2016-2020

Lees ook het Jaarverslag 2019 .

‘Broodbankactie’ voorafgaand aan kerst

ds09Op de eerste drie zaterdagen in de adventperiode vindt in de Grote of St.-Bavokerk de jaarlijkse ‘broodbankactie’ plaats.

Vanuit de middeleeuwse broodbank verkoopt de diaconie de laatste jaren broden ten bate van een instantie die één van de Werken van Barmhartigheid in praktijk brengt. De werken staan op de achterwand van de broodbank vermeld. De actie is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum, de Lutherse Kerk en Stem in de Stad.

De openingsmanifestatie van de broodbankactie gaat altijd met enig spektakel gepaard. Een unieke voorstelling van ruim een half uur met muziek en zang.

De bakkers van Van Vessem bakken in hun vrije tijd 1.200 broden voor deze actie. Dit bijzondere brood bakken zij maar gedurende een korte periode in het jaar uitsluitend voor de actie. De broden worden, zolang de voorraad strekt, verkocht van 13:00 tot 15:30 uur. De Bavo is op de Adventszaterdagmiddagen gratis toegankelijk. Er is veel muziek en zang. Een ware ontspanning voor het winkelend publiek, dat tevens een expositie over het broodbankthema kan bewonderen in de koorgang.

broodbank anno 1475

In de Grote of St.-Bavokerk bevindt zich een uniek monument, de broodbank uit 1475. Onder toezicht van de Heilige Geestmeesters, die belast waren met de zorg voor de armen, werd hier na afloop van de kerkdienst brood uitgedeeld, zoals te zien is op een van de houten achterwanden. Het geld daarvoor werd verkregen uit schenkingen van rijke parochianen. Later werden penningen uitgedeeld waarmee men bij de bakker broden kon krijgen. Na de reformatie bleef de broodbank bestaan en waren er voortaan protestantse heilige geestmeesters. De godsdienst veranderde, maar de armen bleven.

Diaconaat in wijk en stad

Het diaconale werk in de gemeente geschiedt in de eerste plaats in het bredere verband van de Protestantse Gemeente Haarlem.

De algemene kerkenraad stelt in samenspraak met het college van diakenen het beleid vast. Belangrijke speerpunten in dat beleid zijn het werk van Stem in de Stad (samen met andere kerken, o.a. de RK kerk) en van het Diaconaal Centrum voor het gevangenispastoraat. Dat werk wordt ook door menskracht vanuit de wijkgemeente gedragen. Daarnaast vinden er een aantal diaconale activiteiten op wijkniveau plaats, waarvoor het benodigde budget beschikbaar is vanuit de algemene diaconale middelen van de Protestantse Gemeente. Diaconale activiteiten op wijkniveau zijn onder andere:

  • persoonlijke ondersteuning van mensen met financiële problemen (de ‘envelop’);
  • organisatie van aangepaste vakanties voor oudere en gehandicapte gemeenteleden;
  • ondersteuning van een ZWO (=zending, werelddiaconaat, ontwikkelingswerk) project door fondswerving;
  • een presentje voor oudere gemeenteleden rond kerst;
  • een uitje voor oudere gemeenteleden rond Pinksteren (‘bollentocht’, nieuw in 2003 en wegens succes geprolongeerd);
  • diverse vormen van bezoekwerk en hulpverlening (bijvoorbeeld bij een verhuizing) onder ouderen, alleenstaanden en hulpbehoevenden.

Stem in de Stad

Stem in de stadStem in de Stad is samenwerkingsproject op diaconaal en oecumenisch gebied van diverse kerken in Haarlem, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente Haarlem.

Stem in der Stad kent vijf afdelingen met elk een eigen (diaconale) beroepskracht en medewerking van een team vrijwilligers.
De kern waar alles omdraait in het Aanloopcentrum is de ontmoeting tussen mensen. Dat is een “huis” van ontmoeting waar tijd en aandacht is voor elkaar. Waar je welkom bent en mag zijn die je bent. Waar je zomaar binnen kan lopen voor een kopje koffie en een praatje maar ook voor een persoonlijk gesprek. Waar wordt gedeeld in elkaars vreugden en verdriet. Kortom: daar heeft zich in de loop der jaren een gemeenschap gevormd.

Dagelijks ontvangen wij ongeveer 80 tot 90 gasten. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste inzet van ongeveer 50 vrijwillige medewerkers. Geopend elke dag van de week, inclusief de weekeinden, zaterdag t/m maandag 14.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur.

Voor contact met de afdeling Aanloopcentrum en het aanmelden van nieuwe vrijwilligers: Eveline e-mail info@stemindestad.nl.

Meer over Stem in de Stad …

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter