De diaconie staat voor rechtvaardigheid en omzien naar elkaar en heeft tot doel “te helpen, daar waar geen helper meer is”. Daarbij ondersteunt en stimuleert de diaconie onze wijkgemeente om de blik naar buiten te richten, zowel dichtbij in Haarlem, als landelijk of verder wereldwijd. De diaconie brengt de noden in de samenleving onder de aandacht en signaleert wanneer het nodig is om op zoek te gaan naar structurelere oplossingen binnen of buiten de wijk.

Diakenen doen hun dienende taak niet alleen d.m.v. collectes, diaconale gebeden en de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de zondagsdiensten, maar ook met het organiseren of steunen van activiteiten of projecten door de week om mensen in nood te helpen. Deze steunen we financieel of materieel. Maar graag vragen we bij lokale projecten of activiteiten ook om praktische steun en inzet van gemeenteleden. Zo geven we handen en voeten aan omzien naar elkaar en vormen we met elkaar een diaconale en hulpvaardige gemeente.

Dit doen we op verschillende manieren. Zo steunen we Stem in de Stad (financieel, koffie inzamelen, maaltijden uitdelen) en diverse gemeentemaaltijden. We hebben oog voor mensen die leven in eenzaamheid of armoede (Schuldhulpmaatje, attenties, kaarten schrijven aan gevangenen, zomerrugtasjes, kerstpakketten voor het Scharlaken Koord, organisatie van aangepaste vakanties voor oudere en gehandicapte gemeenteleden). En we ondersteunen de bouw van kleuterscholen in Afrika (financieel en de jaarlijkse ZWO-koffiemorgen). Verder betrekken we in de Advent de inwoners en/of bezoekers van Haarlem op een maatschappelijk en diaconaal thema, middels het grote Broodbankproject. De opbrengst hiervan gaat naar een (lokaal) goed doel. Fantastisch is dat er ook gemeenteleden zijn die praktische (diaconale) hulp bieden, zoals: autorijdienst, huisbezoek of elkaar helpen met een klus of praktisch probleem.

Onze wijkdiaconie maakt deel uit van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem. Op de website https://diaconiehaarlem.nl kunt u meer informatie vinden, zoals over overige activiteiten, het collecterooster, de ANBI status en de jaarrekening.
Wilt u meer weten over de wijkdiaconie of wilt u ook een helpende hand bieden, dan kunt u contact opnemen met de diakenen via diaconie@bavo.nl

Stem in de Stad

Stem in de stadStem in de Stad is samenwerkingsproject op diaconaal en oecumenisch gebied van diverse kerken in Haarlem, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente Haarlem.

Stem in der Stad kent vijf afdelingen met elk een eigen (diaconale) beroepskracht en medewerking van een team vrijwilligers.
De kern waar alles omdraait in het Aanloopcentrum is de ontmoeting tussen mensen. Dat is een “huis” van ontmoeting waar tijd en aandacht is voor elkaar. Waar je welkom bent en mag zijn die je bent. Waar je zomaar binnen kan lopen voor een kopje koffie en een praatje maar ook voor een persoonlijk gesprek. Waar wordt gedeeld in elkaars vreugden en verdriet. Kortom: daar heeft zich in de loop der jaren een gemeenschap gevormd.

Dagelijks ontvangen wij ongeveer 80 tot 90 gasten. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste inzet van ongeveer 50 vrijwillige medewerkers. Geopend elke dag van de week, inclusief de weekeinden, zaterdag t/m maandag 14.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur.

Voor contact met de afdeling Aanloopcentrum en het aanmelden van nieuwe vrijwilligers: Eveline e-mail info@stemindestad.nl.

Meer over Stem in de Stad …

‘Broodbankactie’ voorafgaand aan kerst

ds09Op de eerste drie zaterdagen in de adventperiode vindt in de Grote of St.-Bavokerk de jaarlijkse ‘broodbankactie’ plaats.

Vanuit de middeleeuwse broodbank verkoopt de diaconie de laatste jaren broden ten bate van een instantie die één van de Werken van Barmhartigheid in praktijk brengt. De werken staan op de achterwand van de broodbank vermeld. De actie is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum, de Lutherse Kerk en Stem in de Stad.

De openingsmanifestatie van de broodbankactie gaat altijd met enig spektakel gepaard. Een unieke voorstelling van ruim een half uur met muziek en zang.

De bakkers van Van Vessem bakken in hun vrije tijd 1.200 broden voor deze actie. Dit bijzondere brood bakken zij maar gedurende een korte periode in het jaar uitsluitend voor de actie. De broden worden, zolang de voorraad strekt, verkocht van 13:00 tot 15:30 uur. De Bavo is op de Adventszaterdagmiddagen gratis toegankelijk. Er is veel muziek en zang. Een ware ontspanning voor het winkelend publiek, dat tevens een expositie over het broodbankthema kan bewonderen in de koorgang.

broodbank anno 1475

In de Grote of St.-Bavokerk bevindt zich een uniek monument, de broodbank uit 1475. Onder toezicht van de Heilige Geestmeesters, die belast waren met de zorg voor de armen, werd hier na afloop van de kerkdienst brood uitgedeeld, zoals te zien is op een van de houten achterwanden. Het geld daarvoor werd verkregen uit schenkingen van rijke parochianen. Later werden penningen uitgedeeld waarmee men bij de bakker broden kon krijgen. Na de reformatie bleef de broodbank bestaan en waren er voortaan protestantse heilige geestmeesters. De godsdienst veranderde, maar de armen bleven.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter