Programma voor scholen

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan basisscholen van alle gezindten in het invullen van kerndoel 38 voor het basisonderwijs: ‘De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.’

Korte samenvatting van het programma: klik hier.
Volledige programma met toelichtingen (lesbrief): klik hier.
Nadere informatie: info@bavo.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter