Stiltemeditatie weer in de Bavo

Zoek de rust, vind jezelf in de stilte. Je bent welkom iedere maandagochtend in het koor van de Grote- of St. Bavokerk. Aanvang 9.00 uur einde 9.25 uur. Goed nieuws: De renovatie van het Koor in [...]

Opbrengst Broodbankactie: € 6500

Ieder jaar in de weken voor Kerstmis verkopen diakenen van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum en van de Lutherse Kerk Haarlem vanaf de oude broodbank en elders in de Grote Kerk speciale [...]

Oecumenische Vastenmaaltijden 2019

Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd / Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumenische viering met een inspirerende overdenking vanuit verschillende kerken, liederen en gebed.  [...]