Sinds begin 2021 wordt er zo nu en dan een Kliederkerk gevierd in onze kerk. Wat is Kliederkerk nu eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden? En waarom doen we dit in Haarlem?

Waarom de naam Kliederkerk?
Sommige mensen hebben wat moeite met de naam Kliederkerk. Die heeft wellicht wat uitleg nodig. Je hoort in het woord natuurlijk al het creatieve: het kliederen. Maar dat is niet per se de reden waarom het zo heet. Kliederen laat ook iets horen van chaos. Het leven speelt zich ook vaak af te midden van chaos; lang niet alles lukt tussen de lijntjes en soms breken er ook dingen. De naam Kliederkerk draagt iets in zich van die chaos en zegt tegelijkertijd dat chaos ook iets van schoonheid in zich draagt. Vanuit chaos kan er iets gecreëerd worden. Misschien is het zelfs zo dat het leven op die manier ‘werkt’. Denk ook maar aan Genesis 1 en 2 waarin God vanuit de chaos de aarde maakt.

Waarom Kliederkerk in Haarlem?
Kliederkerk wil graag dat de generaties samen met een thema aan de slag gaan. Dat is in onze ogen een van de sterke kanten aan Kliederkerk. In Haarlem zijn we gewend om aandacht aan de kinderen te geven doormiddel van een kindermoment of kinderlied in de dienst of door hen kindernevendienst aan te bieden. Vaak is ons jeugdwerk in de kerk zo ingericht dat volwassenen en kinderen hun eigen vieringen hebben. Werkelijk samen vieren met jong en oud, of geloofsgesprekken voeren met elkaar, dat komt minder vaak voor.

Dat is het aantrekkelijke van Kliederkerk. Bij Kliederkerk is het juist de bedoeling dat je als kinderen, ouders en grootouders samen op ontdekkingstocht gaat en samen de Kliederkerk beleefd. Het is gericht op de beleving van een kind, maar elke Kliederkerk is zo ingericht dat het voor iedereen op een bepaalde manier aansprekend kan zijn.

Al met al is Kliederkerk een mooie aanvulling bij de meer contemplatieve en leerhuisachtige diensten die er in Haarlem in overvloed zijn. Met Kliederkerk doen al je zintuigen mee. We merken dat dit andere karakter van de dienst gezinnen aan de rand van de kerk aanspreken. In die zin is de Kliederkerk ook missionair van belang. Kinderen en gezinnen die we normaalgesproken in de reguliere kerkdiensten minder zien, komen we in de Kliederkerk (weer) tegen.

Wat is Kliederkerk?
Bij Kliederkerk is de drieslag ‘ontdekken, vieren en eten’ belangrijk. Dat is wat er gebeurt. Je ontdekt samen een Bijbelverhaal en gaat op zoek naar wat er in dat verhaal belangrijk is voor ons. Dat kan op allerlei manieren; door in gesprek te gaan, door een spel te spelen, door muziek te maken, door te kijken of mee te doen met een toneelstukje, door een quiz, door iets te maken met je handen etc. Creativiteit staat hoog in het vaandel. Rondom dat creatief ontdekken van een verhaal, vier je samen. Er wordt gezongen, gebeden en er wordt afgesloten met een zegen, onder een groot regenboogdoek. Als laatste onderdeel is er altijd een maaltijd. Samen eten verbindt op allerlei niveaus. De drieslag: ontdekken, vieren en eten maakt Kliederkerk volop een onderdeel van de ‘Kerk’. Hier wordt het leven ontdekt, gevierd en gedeeld.

In september 2021 is in samenwerking met de EO een Kliederkerk uitzending gemaakt die een inkijk geeft hoe dat eruitziet. Bekijk deze uitzending hier.

De toekomst van de Haarlemse Kliederkerk
Tot dit moment organiseerden we, vooral ingegeven door de coronasituatie, een Kliederkerk voor kinderen. Parallel aan de eredienst. We merken dat Kliederkerk energie losmaakt bij mensen, hulp is snel te vinden. De kinderen zijn erg enthousiast. Er komen geluiden vanuit de kinderen die zeggen dat Kliederkerk echt geweldig is. Wij vinden het fijn om te merken dat kinderen, ook via Kliederkerk, een positieve ervaring opdoen met de kerk.Tijdens het gesprek met de kerkenraad (wijk centrum) merkten we dat de wens ook daar sterk is om het intergenerationele karakter meer tot zijn recht te laten komen en de wens werd uitgesproken om de Kliederkerk te integreren met de zondagse vieringen. Daarom is besloten om per jaar drie zondagen in te richten voor de Kliederkerk. Die zondagen zal de Kliederkerk de plek innemen van de reguliere kerkdienst en zullen we, jong en oud, ons met alle zintuigen verdiepen in een bijbelverhaal.

We hopen dat u nieuwsgierig bent geworden, zodat we u bij een Kliederkerk mogen begroeten. Neem gerust kinderen of volwassenen mee naar deze vrolijke en actieve eredienst!

Ds. Willemijn van Dijk
Jeugdpastor Peter van der Zalm

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter