In gesprek over het boek ‘De Heilige Natuur’ | Karen Armstrong

 In Nieuws

In het boek “De Heilige Natuur” beschrijft Karen Armstrong hoe diverse godsdiensten en levensbeschouwingen de natuur als heilig beschouwen en hoe God of goden in de natuur alomtegenwoordig waren. Alleen onze westerse cultuur wijkt hiervan af.

Toen de westerse mens in de zeventiende eeuw God en de natuur van elkaar scheidde, was dat volgens Armstrong meer dan een breuk met duizenden jaren van verworven wijsheid en ervaring. Ze schrijft: “Wij hebben ons in het Westen meester gemaakt van de natuur, en proberen dit elke dag nog iets meer te doen. Dat heeft desastreuze gevolgen die de mensheid dreigen te vernietigen. Als we onze relatie met onze natuurlijke omgeving willen herstellen, zullen we weer moeten leren opgaan in de natuur. Om dat te leren, is het zinnig ons te verdiepen in talrijke andere culturen die zich veel minder dominant opstellen ten opzichte van de natuur.”

De heilige natuur is een boek over deep ecology: het gaat over de wezenlijke verbinding tussen mens en natuur. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onze relatie met de natuurlijke wereld, zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en beseft dat actievoeren niet genoeg is: we moeten op zoek naar nieuwe manieren om de aarde te behouden voor de generaties die na ons komen.

Tijdens drie bijeenkomsten onder begeleiding van ds. Egbert de Lint en ds. Anette Sprotte worden een aantal hoofdstukken uit dit boek besproken.

Woensdag 1, 15 en 29 maart 2023 | 20.00 – 21.30 uur
Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4

Aanmelden | anettesprotte@pghaarlem.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter