De kerk wereldwijd met ds. Karin van den Broeke | DI 27 september

 In Nieuws

Van 31 augustus tot 8 september 2022 was de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe. Zo’n bijeenkomst wordt om de 8 jaar gehouden, waarbij ongeveer 4000 mensen uit de 350 lidkerken bijeen kwamen om zich met elkaar te buigen over de problemen van deze tijd. De Assemblee riep de kerken op om onophoudelijk en samen met andere gelovigen en allen die van goede wil zijn, te werken aan een rechtvaardige vrede en verzoening. Voor meer informatie over de Assemblee: zie www.raadvankerken.nl/assemblee.

Ds. Karin van den Broeke is programmaleider van Kerk in Actie en zit in het bestuur van de Wereldraad. Op dinsdag 27 september vertelt zij over haar ervaringen op de assemblee en gaat met ons in gesprek.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting van PG Haarlem, wijkgemeente Centrum.

 

 

Datum | dinsdag 27 september 2022
Tijd | 20.00 – 22.00 uur (kerk vanaf 19.30 open voor koffie en thee)
Locatie | Consistorie van de Grote of St.-Bavokerk, ingang Oude Groenmarkt

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter