Expositie De Zieken Verzorgen

 In Nieuws

In de omgang van de Grote of St.-Bavokerk is tot 31 december 2022 een nieuwe expositie te bewonderen. Een expositie die aansluit bij het thema van de Adventsopenstellingen van dit jaar: De Zieken Verzorgen.

Kunstenaars van drie ateliers in en rond Haarlem zijn uitgenodigd hun visie te geven op één van de werken van Barmhartigheid: De zieken verzorgen. Zij leven met een beperking. Vanuit die ervaring geven ze uitdrukking aan het thema.  Meestal werd nieuw werk gemaakt, soms sloot al gemaakt werk heel goed aan. ‘Zorgen voor’ doe je voor lijf, geest, de aarde en dieren.

Het zorgen voor de zieken raakt ook aan vertrouwen, je overgeven aan iemand, vriendschap, troosten, aan anders zijn dan de meesten. Hoe gaat de maatschappij om met ziekte of anders zijn? Wat is dan ziekzijn en wie is er eigenlijk ‘ziek’ of ‘anders’? Wat doet het met je? Een ziekte sluimert, is er al heel lang of dondert je leven misschien binnen….. en dan?

De exposerende kunstenaars werken in de volgende ateliers:

  • Werkplaats de Ark | Dennenweg, Bloemendaal | St. Arkgemeenschap regio Haarlem | www.arkhaarlem.nl
  • Atelier Kunst Om De Hoek |Koudenhorn, Haarlem | St. Ons Tweede Thuis | www.onstweedethuis.nl
  • Atelier Hart Werk en Kunst | Bakenessergracht, Haarlem | St. De Hartekampgroep  | www.hartekampgroep.nl

 

 

Expositie-opening
Op vrijdag 4 november om 10.30 uur wordt expositie feestelijk geopend. Rogier Polman, vormgever en eigenaar van ontwerpstudio Hijgend Zeepaard Design, zal spreken. Michaëla Bijlsma en Lolita Hooglugt verzorgen de muzikale omlijsting. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn!

De expositie is tot en met 31 december 2022 te bezichtigen.

Werken van Barmhartigheid
In de bijbel kun je lezen over de Werken van Barmhartigheid. Barmhartig zijn betekent dat je met iemand meeleeft, dat je iemand die het moeilijk heeft helpt. Er staan in de bijbel zes manieren waarop je dat kan doen. Ze beschrijven op welke manier je goed kunt zorgen voor een ander. In de 13de eeuw voegde Paus Innocentius daar nog een 7de werk aan toe: Het begraven van de doden. En in 2015 bedacht de huidige Paus Franciscus nog een 8ste werk: Het behouden van de schepping; waarin we met elkaar wonen.

Zo zijn er 8 Werken van Barmhartigheid te noemen:
Iemand die honger heeft te eten geven – iemand die dorst heeft te drinken geven – iemand die naakt is kleding geven – de vreemdeling onderdak bieden – iemand die ziek is verzorgen – iemand die gevangen is bezoeken – iemand die dood is begraven – goed zorgen voor de aarde.

Broodbankactie
De diakenen van de Protestantse Gemeente Haarlem en de Evangelisch Lutherse kerk Haarlem zetten ieder jaar tijdens de Adventsopenstellingen één van de Werken van Barmhartigheid in het licht. Dit jaar is dat De zieken verzorgen. Met de verkoop van speciale diakenbroden, gemaakt door de bakkers van Bakkerij Van Vessem, wordt tijdens de openstellingen geld ingezameld voor een goed doel binnen het thema ‘De zieken verzorgen’. Dit jaar wordt het geld specifiek geschonken aan Mantelzorgers, in samenwerking met Tandem Mantelzorg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter