IDAHOT wake | DI 14 mei

 In Nieuws

In aanloop naar de internationale IDAHOT dag – de dag tegen homofobie, bifobie en transfobie – die ieder jaar op 17 mei valt, is er in het koor van de Bavo op dinsdag 14 mei voor de derde keer een kleine maar bijzondere IDAHOT avondwake.

Bij de jaarlijkse Regenboogviering tijdens de Vredesweek in September, vieren we als kerk mee met de stad en met de Regenbooggemeenschap in Haarlem. Dat doen we omdat we verlangen naar een wereld waarin diversiteit en verschillen een rijkdom zijn, en niet een bedreiging. Tijdens IDAHOT kijken we als kerk juist meer naar binnen: Wanneer en hoe, is juist ook de christelijke gemeenschap die Jezus probeert te volgen zélf dader van geweld en uitsluiting richting mensen die afwijken van de breed gedeelde norm?

Stadsdominee Tom de Haan nodigt samen met Doopsgezind predikant Daniel Serrano-Bernal tijdens deze wake mensen uit die hierover vanuit eigen ervaring willen en durven vertellen. Hún verhalen staan centraal en daarbij zingen, lezen en bidden we samen. Stadsorganist Anton Pauw bespeelt het koororgel.

In dezelfde geest als waarmee wij als Protestantse Kerk deze viering organiseren, werd afgelopen februari als christelijk initiatief ook een Regenboogverklaring gepubliceerd. Hierin wordt nadrukkelijk spijt betuigd voor de manier waarop kerken al te vaak Gods liefde voor ieder mens toch weer proberen in te perken met eigen voorwaarden en overtuigingen.

IDAHOT wake Grote of St. Bavokerk
Dinsdag 14 mei 2024 | 19.00 – 19.45 uur | 18.45 uur deuren open
Grote of St.-Bavokerk | Grote Markt 22

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter