Lezing Kerk, Bijbel en slavernij | WO 19 apr 2023

 In Nieuws

Dit jaar wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën: op 1 juli 1873. De geschiedenis van de slavernij is ook een deel van de geschiedenis van de kerken, want de kerken waren op allerlei manieren betrokken bij slavernij. Die betrokkenheid was soms heel concreet – bijvoorbeeld doordat  predikanten zelf slaafgemaakten bezaten – maar vaak ook bestond die betrokkenheid in het ontwikkelen van argumenten vóór én tegen de slavernij.

Zo werden allerlei teksten uit de Bijbel gebruikt om slavernij te verdedigen. In Genesis 9 vervloekt Noach zijn zoon Cham, en alle zwarte mensen zouden afstammen van Cham. En staat in het Nieuwe Testament niet herhaaldelijk dat slaven hun meesters moeten gehoorzamen?

Maar de Bijbel bood ook argumenten om tegen slavernij te protesteren: Het volk Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte. En werd de ‘moorman’ uit Ethiopië niet als een van de eersten gedoopt volgens Handelingen 8?

Dr. Martijn Stoutjesdijk doet aan de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) in Amsterdam onderzoek naar de rol van de kerk bij het Nederlands slavernijverleden.

Deze avond wordt georganiseerd door werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Haarlem, wijkgemeente Centrum. Van harte welkom!

Woensdag 19 april 2023 | 20.00 uur
Nieuwe Kerk | Nieuwe Kerksplein 36

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter