Lezing ‘Geloven in een God die ons te boven gaat’ | dr. Karel Blei

 In Nieuws

Twee lezingen van Karel Blei over het boek van Rick Benjamins ‘Boven is onder ons; denken over God na God’

dr. Karel Blei

Op dinsdag 6 en 20 februari bespreekt dr. Karel Blei het boek ‘Boven is onder ons’, geschreven door de theoloog Rick Benjamins. De auteur wil in zijn boek laten zien hoe we na God toch zinvol kunnen denken en spreken over God.

Is er in ons moderne wereldbeeld nog plaats voor een God-daarboven? Waar, hoe, is die God dan te vinden? Wij zijn toch ook denkende mensen? Moet bij geloofszaken ons verstand niet meedoen? Vooral vrijzinnigen hameren daarop. Zoals nu Rick Benjamins. Hij werd onlangs benoemd tot hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

De titel van het boek van Benjamins geeft al zijn denkrichting aan. God (‘Boven’) is ‘onder ons’, d.w.z.  temidden van ons. Benjamins bepleit een denken over God ná God, d.w.z.  na het wegvallen van de traditionele Godsvoorstellingen. Het gaat hem om een antwoord op de vraag hoe je dan tóch nog (toch opnieuw) over ‘God’ kunt denken en spreken.

Dinsdag 6 en 20 februari 2024 | 20.00 uur
Wijkgebouw Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerksplein 36, Haarlem

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter