Lezing ‘Voltooid leven’ | WO 29 maart 2023

 In Nieuws

Euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden is sinds 2002 wettelijk geregeld in Nederland, en lijkt langzamerhand vrij breed geaccepteerd. Of niet? Hoe denken wij daarover? Intussen is ook een wetsvoorstel ‘voltooid leven’ in de maak. Daarin wordt geregeld hoe iemand die niet terminaal ziek is, ook hulp kan krijgen om het leven te beëindigen.

Over deze ontwikkelingen gaan we met elkaar in gesprek: Wanneer is een leven voltooid? Betekent oud worden alleen maar neergang en verval of kunnen we ook met een andere blik naar de ouderdom kijken? En kan de Bijbel in dit debat een eigen geluid laten horen?

Dr. Annemarieke van der Woude heeft tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis gewerkt, is nu predikant van de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek en is ook aan de Radboud Universiteit verbonden, bij de master Geestelijke Verzorging. In dagblad Trouw publiceert zij regelmatig over vragen rond het levenseinde.
Zij schreef o.a. Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat (2015).

Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming & Toerusting van wijkgemeente Centrum van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Woensdag 29 maart 2023 | 19.30 uur
Kerkvoogdenkamer van de Grote of St.-Bavokerk | Oude Groenmarkt 23
Toegang | Vrijwillige bijdrage

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter