Programma Inspirerende Bronnen | Pelgrimage

 In Nieuws

Pelgrimage

Lourdes, Santiago de Compostela, Jeruzalem en Mekka: het zijn klassieke bestemmingen voor een pelgrimagetocht. Pelgrimeren is populair maar al zo oud als de mensheid. Waarom gaan mensen op stap? Voor de meeste pelgrims geldt dat ze anders terugkomen dan dat ze vertrokken.

In het nieuwe programma van Inspirerende Bronnen staat het thema Pelgrimage centraal. Ga jij mee op reis tijdens een van deze inspirerende avonden? Toegang is vrij, na afloop is er een collecte.

WO 25 januari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4
Wandeltocht van Heemstede naar Auschwitz | Philie Burgers en Teun de Vries
‘Vandaag is het de 1e dag van 20 km lopen, de rugzak moet zich nog naar mij voegen en ik naar mijn rugzak.’ Een citaat uit één van de blogs die Philie en Teun, gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, bijhielden tijdens hun pelgrimstocht vanuit hun huis in Heemstede naar Auschwitz. Wat een bijzonder einddoel! Ze vertellen over het hoe en waarom van deze tocht.

WO 8 februari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4
Filmavond ‘Lourdes’
In ‘Lourdes’ volgen we een jonge vrouw in een rolstoel die met een groepsreis naar Lourdes gaat. Het wonder, waar iedereen tegen beter weten op hoopt, lijkt te gebeuren. Is Christine genezen of toch niet?

WO 22 februari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4
Filmavond ‘The Way’
In ‘The Way’ lopen we mee met Tom die op weg is naar Santiago de Compostela. Hij volgt het pad van zijn zoon Daniél die overleden is toen hij op pelgrimstocht was. Tom komt zichzelf tegen, maar ook andere mensen!

WO 22 maart | 20.00 uur | Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4
Jeruzalem: Heilige stad?! met Gied ten Berge en Julia Tebbe
Pelgrimeren blijkt een constant en veranderlijk fenomeen. Zeker de reizen naar het Heilige en/of Bijbelse land roepen de nodige vragen op. Gied ten Berge publiceerde het boek ‘Kom en zie! Nieuwe pelgrims in het Heilige land’ over een geëngageerde vorm van christelijke pelgrimage naar Israël en Palestina. Hij plaatst het thema pelgrimage in de tijd en de theologie.

Gied ten Berge, geboren en opgegroeid in Haarlem, is socioloog, theoloog, publicist en vredesactivist. Hij heeft gewerkt voor het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi Nederland. Hij heeft over talrijke onderwerpen gepubliceerd.

Julia Tebbe participeert in het oecumenisch begeleidingsprogramma (EAPPI) in Palestina en Israël namens de vredesorganisatie PAX. Samen met andere internationale waarnemers monitort zij het leven van Palestijnen en Israëliërs in Oost-Jeruzalem. Zij zal vertellen over haar ervaringen in deze ‘heilige’ stad waar zoveel spanning en verdeeldheid heerst.

WO 12 april | 20.00 uur | Apostolgisch Genootschap | Laan van Berlijn 254
Moslims over de reis naar Mekka
De pelgrimstocht naar Mekka behoort tot de vijf zuilen van de Islam. Elke moslim moet zo mogelijk die bedevaart, de hadj, minstens eenmaal in het leven doen. We gaan in gesprek met een moslim die deze bedevaart heeft gemaakt.

WO 10 mei | 17.00 uur | Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4
Gemeente pelgrimage en samen eten
Je hoeft geen verre pelgrimage te maken. Je kunt ook reizen in jezelf. In je gedachten kun je je buiten je bestaande wereld plaatsen. We beginnen met een mini-pelgrimage in de buurt en wandelen ongeveer een uur voordat we aan tafel gaan.

Bekijk of download hier het gehele programma:

flyer-inspirerende-bronnen-voorjaar-2023-vs3
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter