Welke bijbel? | Verdieping met Tom de Haan

 In Nieuws

Vaak zien mensen de bijbel als één boek, maar in werkelijkheid is het een hele bijzondere collectie van zesenzestig boeken. Een minibieb eigenlijk met een ontstaansgeschiedenis van meer dan een millennium. Daarin komen hele verschillende genres samen, zoals liederen, wetsteksten, brieven, profetieën, evangeliën en visioenen.

Stadsdominee Tom de Haan nodigt je uit in de studeerkamer van de Grote of St.-Bavokerk om je op vier avonden te verdiepen in vier hele verschillende boeken en genres van teksten in de bijbel. In deze serie: Het verhaal van Exodus, het boek van Jona, Eén van de brieven van Paulus en één van de vier Evangeliën.

In de traditie van de memorabele “Irrational Library Biblereadings”, toen gehouden samen met stadsdichter Joshua Baumgarten in The Irrational Library in de Doelstraat, wordt er ook nu weer samen steeds een klein stuk tekst uit verschillende Nederlandse of Engelse vertalingen gelezen. En omdat er overal nét weer iets anders staat, komt vanzelf ter sprake hoe we die verhalen nú zouden kunnen lezen.

Er is steeds plek voor acht mensen. Dus aanmelden is gewenst: haarlemkerk@gmail.com

Donderdagavond | 20.00 – 22.00 uur | Oude Groenmarkt 23
Data | 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter