Actie Kerkbalans 2024

 In Nieuws

Actie Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari.
Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

Wat betekent de kerk voor jou?
De kerk is een plek waar we ook in 2024 elkaar hopen te ontmoeten. Het is een plek waar kinderen gedoopt worden én waar dierbare overledenen voortleven omdat ze in de kerk genoemd worden. Het is een plek waar je met elkaar in gesprek kunt gaan over geloof en levensvragen.

Maar het is ook een plaats waar je op andere momenten in de week stilte kunt vinden, je samen aan tafel gaat en elkaar ontmoet of je kunt laten ontroeren door prachtige muziek. Dat doen we als kerkgemeenschap niet alleen voor onszelf. We willen op een laagdrempelige manier ook dienstbaar zijn aan de samenleving om ons heen. Denk hierbij aan het wekelijkse lunchcafé in de Ontmoetingskerk, de maandelijkse buurtmaaltijd in de Oosterkerk en elke werkdag Een Moment in de Grote of St.-Bavokerk. Een luisterend oor, gezien worden, omzien naar zieken en naar mensen die het moeilijk hebben. Het is zo ontzettend belangrijk dat deze plekken in de stad beschikbaar zijn! In de bijgesloten folder vertellen diverse gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Haarlem wat de kerk voor hen, de gemeente en de stad Haarlem betekent.

 

kerkbalans-2024

 

Mogen we ook op jouw bijdrage rekenen?
Voor veel mensen heeft de kerk een grote waarde die we in stand willen houden. Echter, zij is afhankelijk van giften die steeds belangrijker worden in verband met oplopende kosten door inflatie. Zijn de Grote of St.-Bavokerk, Ontmoetingskerk en/of Oosterkerk ook voor jou een plek van aandacht, ontmoeting en inspiratie en wil jij bijdragen om dit in stand te houden? Dan vragen we ook jouw bijdrage via de actie Kerkbalans. Met deze bijdrage kunnen we de vieringen en overige activiteiten die zo betekenisvol zijn voor jou, de gemeenteleden en de mensen om ons heen met aandacht blijven verzorgen.

Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Haarlem ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail of brief. Als je geen gemeentelid bent, maar wel wilt bijdragen aan de activiteiten die in onze kerken worden verzorgd, kan je een gift overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0373711441 tnv Protestantse Gemeente Haarlem ovv Gift actie Kerkbalans 2024 of via onderstaand formulier.

Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter