Middaggebed

Tot rust komen in de Grote Kerk

Van Mei – Oktober op maandag tot en met zaterdag van 12:45 – 13:00 uur.

Middaggebed

Ontsnappen aan de Haarlemse hectiek en spiritueel opladen kan dagelijks in de Grote Kerk op de Grote Markt. In de zomermaanden is daar van maandag tot en met zaterdag vanaf 12.45 een kwartier rust in de vorm van een korte dienst. Vrijwilligers uit veel verschillende kerken uit Haarlem en omgeving werken hieraan mee. Het is een samenkomst met orgelspel, het zingen van (Taizé)-liederen, een bijbellezing, gebed, gedicht en de zegen. Wie dat wil kan napraten in de koffiehoek. Een bezoekje brengen aan de Mariakapel voor meditatie of om een kaarsje op te steken is ook mogelijk.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter